አቤይ በነገያ መጣሁም

ኢናቹ ተሩማሎሁሜይ የዛዪኛኒይ የአዲስ ኪዳን   መፅሐፍ ቅዱስ የትሮጉማሌዩ

የትሀበድሁም ድረገፅኛይ ተትምሎሆታለሁም  ቢሂይ በድረገፂኛይ የትራሌይ  ፎቶ የዛዪኛኒይ የአዲስ ኪዳን ትርግም የሶራሌይ የስብቻ ምስሉ።ኢሂኔይ ቅዱስ መፀሐፍ ቢታኖቢ የነፊሰሚ የበሰረሚ ፉያት ተሮሁቢያሎሁ ተዌሻተን የስንነ።

የትሀበድሁም ድረገፅኛይ ተትምሎሆታለሁም  ቢሂይ በድረገፂኛይ የትራሌይ  ፎቶ የዛዪኛኒይ የአዲስ ኪዳን ትርግም የሶራሌይ የስብቻ ምስሉ።ኢሂኔይ ቅዱስ መፀሐፍ ቢታኖቢ የነፊሰሚ የበሰረሚ ፉያት ተሮሁቢያሎሁም ተዌሻተን የሰነናሎ ።